Szkoła 3.0 to nowatorski projekt edukacyjny, mający na celu niesienie długotrwałego wsparcia dzieciom z domów dziecka. Organizujemy zajęcia z nauką programowania, być dać dzieciom szansę na lepszy rozwój i start w dorosłość.

Jego misją jest przeciwdziałanie biedzie i wykluczeniu społecznemu, dlatego też odbiorcami projektu są podopieczni domów dziecka.

Szansę na zapewnienie młodym Polakom pracy w przyszłości upatrujemy w przekonaniu ich do zdobycia umiejętności potrzebnych w najszybciej rozwijającej się obecnie branży IT.

Szkoła 3.0 ma wypełnić lukę w systemie edukacji. Stawiamy na naukę programowania, która równocześnie jest nauką matematyki, fizyki, logicznego myślenia, pracy w grupie, kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz zarządzania projektami.

W pierwszej kolejności szansę na udział w projekcie mają dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Współpracujemy z lokalnymi szkołami, domami dziecka oraz świetlicami środowiskowymi z Krakowa i okolic.

Jest to projekt pilotażowy Fundacji Sarigato, w której w roku szkolnym 2016/17 udział bierze 50 dzieci w wieku 8-18 lat.